Kontakt

ANKA-Anna Lacková

1.poschodie, č.dverí 133

Kysucká 16
KOŠICE

0905 237 396 krajčírstvo
0905 584 661 kopírovanie