Kontakt

ANKA-Anna Lacková

6.poschodie, č.dverí 601
Pražská 4
KOŠICE

0905 237 396 krajčírstvo

0905 584 661 kopírovanie